Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är en del av FleetControl™ och erbjuder stöd till transportföretag för att säkerställa efterlevnad av företagets trafiksäkerhetspolicy

Genom en väl förankrad trafiksäkerhetspolicy minimeras risken för olyckor och kostnaderna för onödig bränsleförbrukning pga av överhastigheter. Vidare kan det användas i marknadsföring och på så sätt stärka företagets image inom områdena trafiksäkerhet och miljö

Tjänsten Trafiksäkerhet består av ISA-funktion (SpeedWarning), loggning av bältesutnyttjande samt loggning av "röda" alkolåsblåsningar

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss