Temperaturuppföljning

Temperaturuppföljning är en del av FleetControl™ och erbjuder stöd till transportföretag för att säkerställa efterlevnad av företagets kvalitetspolicy

Med Temperaturuppföljning kan transportföretag säkerställa och bekräfta att temperaturkedjan är obruten.

Temperaturuppföljning sker antingen genom en integration mot kylaggregatet eller helt oberoende av kylaggregatleverantör och fungerar på alla fordonsmärken och påbyggnationer

Tjänsten riktar sig till transportföretag som transporterar gods där kraven på korrekt temperatur är höga. Exempel är livsmedels- och läkemedelstransporter

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss