Projektledning

Att implementera ett fleet managementsystem i sitt företag kan vid en första anblick synas vara en jobbig och tidsödande process. Tack vare Fleetechs genomarbetade processer samt erfarenhet av stora och tidspressade utrullningar är så inte fallet med FleetControlTM

Följande komponenter ingår i det helhetsåtagande Fleetech tar:

Projektledning

I varje projekt utses en projektledare från Fleetech som är kundens kontaktperson i varje fråga rörande implementeringen

Materialkoordinering

Utifrån en detaljerad fordonslista säkerställer Fleetechs projektledare att nödvändiga komponenter levereras i rätt tid till monterande verkstad

Monteringskoordinering

Fleetech helhetsåtagande innebär oftast även ansvar för montering av nödvändig utrustning. Detta sker genom utnyttjande av ett nätverk av oberoende certifierade montörer som vet hur viktigt det är att monteringstiden kan anpassas efter kundens verksamhet, att monteringstid tar tid från möjligheten att tjäna pengar samt att "rätt från början" eliminerar risken för återbesök

Utbildning

När väl systemet är på plats i fordonen ska det användas också. I denna fas levererar Fleetech en praktisk utbildning som skräddarsys utifrån de olika användargrupper kunden har

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss