Meddelande

Meddelande är en del av FleetControl som gör det möjligt att skicka meddelanden mellan kontoret och hela fordonsflottan, grupper av fordon samt enskilda fordon.

Meddelandena kan styras med fasta svarsalternativ alternativt att föraren kan använda fritext för att svara. Tjänsten möjliggör enkel och rationell kommunikation med hela eller delar av förarkollektivet utan att äventyra trafiksäkerheten

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss