Larmövervakning

Larmövervakning är en del av FleetControl som ökar trafik- och personsäkerheten samt minskar risken för kassationer inom tempererade transporter

Larmövervakning innebär att en övervakning kan sättas på olika aktiviteter ute i fordonen och trigga mail/sms-larm till valfria mottagare.

Exempel på aktiviteter som kan trigga larm är aktivering av personlarm, negativ alkolåsblåsning, för hög eller för låg temperatur, med mera.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss