Körindex & Bonusmodul

Körindex och Bonusmodulen är en del av FleetControl som innebär att kunder kan konfigurera och vikta olika eco driving-nyckeltal för att erhålla ett Körindex på sina förare. Tjänsten möjliggör sedan att Körindex används för beräkning av bonus för de kunder som vill dela sina kostnadsbesparingar med sina förare

Körindex och Bonusmodulen lämpar sig särskilt väl för kunder som vill dela besparingarna med sina förare. När inställningar är gjorda genereras med valfri regelbundenhet ett underlag som kan användas för utbetalning av bonus/incitament

Körindex och Bonusmodulen har visat sig vara ett bra verktyg att med minimal administrativ insats få bestående sänkning av bränsleförbrukningen

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss