Fordonsekonomi

Fordonsekonomi är en del av FleetControl™ och erbjuder stöd till transportföretag att förbättra sin fordonsekonomi genom sänkta kostnader för bränsle, service och reparationer

Kostnadsbesparingarna åstadkoms genom att tjänsten förenklar administration och kontroll av fordonsflottan, förbättrar möjligheterna till kalkylering genom insamling av verkliga kostnader samt ökar lönsamheten genom sänkta kostnader för bränsle, service och reparationer. Vidare minskar företagets miljöbelastning som en följd av lägre bränsleförbrukning.

På kontoret kan följande utföras

  • Jämförelser mellan olika fordon och förare
  • Uppföljning av satta mål
  • Djupanalyser kring var bränslet förbrukas
  • Generering av rapporter som på ett enkelt och lättförklarat sätt ger föraren feedback på dennes körning

Det är även möjligt för olika personer hos transportföretaget att prenumerera på olika typer av rapporter. T ex kan förare på t ex veckobasis få en personlig rapport över sin körning föregående vecka

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss