Om Fleetech

Fleetech AB grundades sommaren 2003 av Jens Werner och Peter Forsberg, båda då verksamma inom Scanias affärsområde Fleet Management.

Fleetechs styrelseordförande är Ole Kjörrefjord som har lång erfarenhet från transportbranschen med en bakgrund från McKinsey & Co där han byggde upp och ansvarade för kompetensområdet Transport & Logistics. Förutom styrelseordförande i Fleetech är Ole styrelseordförande i Fleet101 och Trackoptic AB samt styrelseledamot i Hector Rail.

Fleetech är helt självfinansierat och har vuxit under lönsamhet sedan starten 2003. Fleetech omsatte 2014 drygt 12 MSEK.

Fleetechs medarbetare har i stor utsträckning också erfarenhet från Scania Fleet Management. Viktiga kompetensområden är CAN, telematik, realtidprogrammering samt systemutveckling baserat på Microsoft-produkter. Fleetech har kontor i Stockholm och Falun.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om ni önskar mer information eller har feedback på hemsidan


Fleetech AB

Adress Stockholm:
Fatbursgatan 5
118 28 Stockholm   

Adress Falun:
Slaggatan 12
791 70 Falun   

Följ oss